parallel

Oracle expert team

Naša misija

Omogućiti našim klijentima da značajno unaprede svoje poslovanje kroz implementaciju informatičke tehnologije i rešenja svetskog lidera u poslovnoj informatici, kompanije Oracle.


Zašto Oracle?

Pored toga što već četvrt veka dominira na području relacionih baza podataka, Oracle danas ima najkompletniju i najbolje integrisanu paletu softvera i hardvera. Sa više hiljada vrhunskih proizvoda, Oracle se nameće kao idealna osnova za IT strategiju svake veće organizacije. Paradoksalno, upravo to izobilje može postati prepreka postizanju optimalnih IT rešenja jer retko koja organizacija sama ima resurse koji bi mogli da kontinualno prate tako brz razvoj i ekspanziju ponude. Izbor i stručna primena odgovarajućih proizvoda je od presudne važnosti za postizanje ciljeva organizacije jer novo informatičko doba postavlja pred svaku organizaciju zahteve koje mogu zadovoljiti samo vrhunski proizvodi, dobro integrisani i sa besprekornom podrškom.


Zašto Parallel?

Parallel je već dvadeset godina potpuno fokusiran na podršku rastuće palete Oracle proizvoda, počevši od Database Servera i razvojnih alata, preko Business Intelligence i Data Warehouse alata, Fusion Middleware infrastrukture do E-Business Suite i Fusion aplikacija, te Enterprise Content Management rešenja. Našim korisnicima pomažemo u svim aspektima korišćenja Oracle proizvoda, od koncipiranja informacione arhitekture, ekonomičnog izbora odgovarajućih proizvoda, njihove nabavke i instalacije, projektovanja i primene rešenja, obuke, tehničke podrške, administracije, kao i svih vidova consultinga, bilo tehničkog ili poslovno-funkcionalnog.

Svaki od dvadeset članova našeg ekspertskog tima poseduje zvanične Oracle sertifikacije za jednu ili više Oracle specijalnosti, a uz to je i zvaničan Oracle predavač za jedan ili više Oracle University kurseva. Tim poseduje izbalansiran spoj mladosti i iskustva - od stručnjaka sa evropskim renomeom koji sa Oracle proizvodima rade od 1986. godine, do probranih mladih mastera koji su tek rođeni te godine.


Pametna rešenja

Informatika je skupa aktivnost, naročito ako se obavlja na konvencionalan način, onako "kako to svi rade". U radu sa našim korisnicima, mi uvek tragamo za inventivnim načinima da se njihove potrebe kvalitetno zadovolje na najracionalniji mogući način. Tipične uštede koje postižemo su između 50% i 90% za nabavke softverskih licenci, hardvera, komunikacionih troškova, troškova održavanje i administracije. To postižemo pažljivom analizom potreba korisnika, odličnim poznavanjem uzajamnog delovanja svih komponenti sistema i razvojem jeftinih zamena za nepotrebno skupe komponente.

Primer za to je na Parallel Storage - uređaj koji kombinuje 18TB iSCSI storage pod Oracle Automatic Storage Management i Clusterware sistemom sa rezervnim Oracle Database Serverom, po ceni koje je 10 do 20 puta niža od cene tipičnog storage servera, a sa performansama i pouzdanošću koja u potpunosti zadovoljava potrebe arhiviranja skeniranog i multimedijalnog sadržaja, a uz to i eliminiše potrebu za backup jedinicom i rezervnim database serverom (za male i srednje database servere).

Oracle

Preko Parallela možete kupiti licence, tehničku podršku i kurseve za sav Oracle softver. Na raspolaganju vam je pomoć naših eksperata oko izbora i optimalnog licenciranja Oracle proizvoda, kao i konfigurisanje neophodnog hardvera.

Parallel Storage

iSCSI ili NFS, 18TB SATA, 2x1Gbit LAN, Oracle ASM & Clusterware, rezervni server za vaš Oracle softver (Database, Fusion Middleware)

Oracle Database

Oracle Database se licencira u edicijama Enterprise, Standard, Standard One i besplatnoj Express. Za sve edicije, osim Enterprise, ograničen je najjači hardver na kome mogu biti instalirane. Licence se daju za određeni broj fizičkih lica ili uređaja koji imaju pravo pristupa bazi (Named User), ili po CPU jezgru (Processor), a u oba tipa licenci su definisani minimumi u zavisnosti od edicije. Uz Enterprise Edition, moguće je licencirati sledeće opcije:


Oracle Database se može automatski konfigurisati za OLTP, OLAP ili univerzalnu namenu. Svaka edicija ima punu podršku za rad i sa specijalnim tipovima podataka i objektima (XML, Text, Multimedia, RDF, ...). Uz svaku ediciju se besplatno dobija:


Za specijalne namene, na raspolaganju su:

Oracle Fusion Middleware

Application Grid

Kompletan srednji sloj za izvršavanje web aplikacija, sastavljen od najboljih proizvoda na tržištu:


Oracle Business Intelligence Tools & Technology

Komplet alata i tehnologije za upite i analizu, izveštavanje, dashboard i scorecard prikaze, sastavljen od najboljih proizvoda na tržištu:


Oracle Business Process Management

Komplet alata i tehnologije za modeliranje poslovnih procesa, BPEL i SOA razvoj, sistemsku integraciju, monitoring poslovnih aktivnosti i interakciju učesnika procesa:


Oracle Beehive

Komunikaciono i kolaboraciono rešenje koje kombinuje e-mail, instantno slanje poruka, konferencijske razgovore i druge pogodnosti za rad u timu. Oracle Beehive je zasnovan na SOA (service-oriented) arhitekturi i podržava razne klijent aplikacije kao to je Microsoft Outlook, a može da koegzistira i na legacy serverima poput Microsoft Exchange. Dizajniran tako da pruži najviši nivo upravljanja i bezbednosti, korisnici će uz Beehive doći do smanjenja troškova u razvoju i administraciji.


Universal Content Management

UCM čini grupa procesa i tehnologija koje podržavaju prikupljanje, upravljanje i publikaciju informacija u bilo kom obliku i formi, ali pre svega u digitalnom sadržaju. Rešenja koja su uključena u Oracle Universal Content Management su:


WebCenter Content Management

Pomoću Oracle WebCenter-a korisnici mogu da bilo kad i sa bilo koje lokacije pristupe željenim informacija i aplikacijama. Delovi WebCenter Content Management su:


Data Integration

Data Integration kombinuje sve elemente za integraciju podataka (real-time prenos, transformacija, sinhronizacija i upravljanje) kako bi se iz različitih izvora došlo do unificiranog i preglednog izgleda. Funkcionalne grupe koje spadaju pod Data Integration su:


Java Techologies & Development Tools


SOA & BPM


Identity Management

Identity Management 11g predstavlja najbolje rešenje za upravljanje identitetima u organizaciji. Ova kategorija se deli na tri osnovne funkcionalne oblasti:


Oracle Communications Service Delivery

Skup komponenti koje pružaju usluge isporuke (poput kreiranja ili kontrole sesije i protokola) arhitekture za određeni tip servisa. Oracle Communications Service Delivery se sastoji od:

Oracle Applications

Oracle Fusion Applications

U Oracle Fusion Applications spada 7 grupa aplikacija, i to:


Oracle E-Business Suite

EBS sačinjava kolekcija ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) i SCM (Supply-Chain Management) aplikacija koje su razvijene ili u vlasništvu Oracle-a. E-Business Suite sadrži veliki broj funkcionalnih grupa, gde su najvažnije:


Siebel

CRM rešenje korisno za preduzeća koje žele da organizuju i maksimalno unaprede strukturu svojih podataka. Siebel CRM pruža kombinaciju transakcionih, angažmanskih i analitičkih karakteristika kako bi se lako upravljalo svim operacijama sa kojim se suočavaju korisnici.


Hyperion Financial Performance Management

Performance Management predstavlja sklop procesa za analitiku i upravljanje koji omogućuju menadžment timu neke kompanije da postigu zadate ciljeve u predviđenom roku. Neke od Oracle Hyperion Performance Management aplikacija su:


Primavera Enterprise Project Portfolio Management

Primavera predstavlja skup softvera koji se koristi za projektno upravljanje. Tu spadaju:

Oracle Security

Oracle Database Vault

Uvođenjem Database Vault-a administratori više ne mogu da čitaju podatke u bazi. Tada postoje samo određeni korisnici koji imaju pravo čitanja podataka (npr. samo direktor može čitati određene podatke). Takođe uvodi se i razdvajanje dužnosti i na taj način ograničavaju prava administratora. Moguće je postaviti i kompleksnu kontrolu pristupa po osnovu IP adrese, vremena pristupa...


Oracle Advanced Security

Osetljivi podaci se kriptuju u bazi podataka, a ključ čuva na sigurnoj lokaciji, tako da ako podaci budu izvučeni iz baze podataka - oni su nečitljivi tj. neupotrebljivi. Kod enkripcije na nivou kolona, podaci su kriptovani čak i u memoriji, što dovodi do jo veće zaštite podataka. Ključ je moguće čuvati u Oracle Wallet-u ili HSM-u.


Oracle Data Masking

Maskiranje podataka tj. menjanje pravih vrednosti podataka realističnim vrednostima upotrebom Oracle Data Masking-a. Na ovaj način, podaci ne gube svoju formu, pa programeri mogu na realističnim podacima da testiraju softver. Predstavlja paket za Enterpise Manager.


Oracle Audit Vault

Skladištenje podataka o aktivnosti korisnika i administratora na siguran način u izdvojenu bazu podataka. Na ovaj način, administratori ne mogu menjati ove podatke. Takođe Audit Vault omogućava automatizovanu izradu izveštaja (prilagođenih većini postojećih standarda kao to su PCI DSS, SOX...), to u mnogome olakšava pregled ovih (audit) podataka.


Oracle Database Firewall

Oracle Database Firewall omogućava filtriranje SQL izraza, kao i blokiranje onih koji su mu nepoznati. Moguće je pravljenje kompleksnih politika, kojima se fino određuju pravila za proputanje/ blokiranje SQL Izraza. Takođe, moguće je automatsko generisanje izveštaja za većinu standarda (PCI DSS, SOX...).


Oracle Identity Analytics

Predstavlja alat koji omogućava zadovoljavanje regulative. Na siguran način automatizuje i pojednostavljuje procese za uvođenje različitih regulativa (npr. PCI DSS) i usklađuje ih sa poslovnim potrebama pri čemu smanjuje troškove. Upravlja celim životnim ciklusom rola (otkrivanje, održavanje, sertifikaciju rola), sertifikaciju pristupa i omogućava sprovođenje politika razdvajanja dužnosti. Vrši audit-ovanje u cilju identifikovanja narušavanja postojećih politika. Veoma je dobro integrisan sa Oracle Identity Manager-om. Ima veoma sofisticiran i sveobuhvatan sistem kreiranja izveštaja.


Oracle Identity Manager

Veoma fleksibilan i skalabilan sistem za upravljanje identitetima, koji kontroliše korisničke naloge i privilegije za pristup na centralizovan način. Oracle Identity Manager generalno daje odgovor na pitanje Ko ima pravo da pristupi, čemu, kada, kako i zašto? Ima veoma sofisticiran i sveobuhvatan sistem kreiranja izveštaja. Vrši provisioning korisnika u sistemu.


Oracle Adaptive Access Manager

Jači sistem provere identiteta korisnika. Sofisticirana analiza rizika koja pruža obaveštenja i različite akcije u realnom vremenu (u trenutku sistem može zatražiti od korisnika da izvrši neku aktivnost kako bi dokazao svoj identitet). Praćenje navika korisnika i prilagođavanje sistema tim navikama (sistem alarmira i/ili blokira izvršenje ukoliko dođe do sumnjivih aktivnosti).


Oracle Access Manager

Sistem jedinstvenog logovanja za web aplikacije (kada se korisnik loguje sa jednog naloga, može da pristupi svim web aplikacijama za koje ima pravo pristupa).

Parallel Storage

Svim korisnicima kojima treba veliki prostor za skladištenje multimedijalnog, arhivskog i drugog sadržaja u Oracle bazi, a za koji nije potrebna maksimalna brzina pristupa, Parallel Storage predstavlja ekonomično NAS rešenje. Pored toga, moguće je raditi i mirroring normalnog sadržaja baze, bez potrebe za dupliranjem skupih diskova, pri čemu se ne gubi na brzini čitanja tako zapisanih podataka. Sve uobičajene funkcije inteligentnog NAS se rade kroz Oracle Automatic Storage Management, tako da administrator baze podataka ne mora da uči nove alate.
Pored toga to se na ovaj način dobija izuzetno ekonomično NAS rešenje, na Parallel Storage se instalira rezervni Oracle Database server i druge neophodne Oracle tehnološke komponente (Fusion Middleware), tako da je u slučaju pada primarnog servera moguće odmah nastaviti rad smanjenom brzinom.

Administracija i Podrška

Pružamo usluge daljinske i terenske podrške pri administriranju Oracle serverima baze podataka i serverima aplikacija.

Business Intelligence

Uvodimo najnapredniji svetski sistem za poslovnu analitiku i obezbeđujemo ključne informacije za proaktivnu kontrolu vašeg poslovanja.

Konsalting

Analiziramo vaše poslovne procese, dajemo savete za njihovu optimizaciju i obezbeđujemo aplikativni softver za automatizaciju tako optimizovanih procesa.

Administracija i Podrška

Administracija

Parallel je razvio usluge daljinskog administriranja Oracle serverima baze i aplikacija.
Parallel redovno prati performanse sistema kojima administrira kako bi se na vreme predupredile mogućnosti da sistem postane neoperativan ili da radi sa umanjenim performansama, i po odobrenju korisnika preduzima sve potrebne korektivne akcije.
Usluge podrške i administratiranja se pružaju 24 sata dnevno, 365 dana u godini.


Usluge Podrške


Organizacija Podrške

Korisnik može izabrati remote (daljinski) ili on-site (fizički) pristup svojim serverima od strane Parallela, pri čemu davanje prava direktnog daljinskog pristupa serverima omogućava kvalitietniju i za obe strane jeftiniju podršku.
Ako korisnik iz nekog razloga ne može Parallelu da dozvoli direktan pristup svojim serverima, daljinski pristup sistemu se može obezbediti i davanjem prava na daljinsko preuzimanje kontrole nad jednom radnom stanicom korisnika (remote desktop), odakle, kao sa lokalne konzole, Parallel može da pod nadzorom korisnika pristupa njegovim serverima. U dogovoru sa klijentima, odabira se odgovarajući način pristupa. Vršenje podrške nije ograničeno vrstom pristupa na daljinu.

Web aplikacija "Parallel Podrška" je korisnički interfejs sa ticketing sistemom kojim se korisnicima podrške na efikasan i dokumentovan način u najkraćem mogućem roku pružaju usluge podrške za sisteme bazirane na Oracle tehnologijama tokom 24 sata.


Reference u oblasti sistemske podrške i administriranja Oracle servera

Business Intelligence

Kao član Oracle BI Community, Parallel u svakom momentu može da vam pruži sve neophodne usluge vezane za analitičko izveštavanje:


Konsalting

Pomažemo Vam da uspostavite jasnu strukturu u telu organizacije ili određene jedinice kako bi došli do što boljeg BI rešenja za Vašu kompaniju.


Izrada BI rešenja

BI rešenja se zasnivaju na OBI (Oracle Business Inteligence) platformi i kao takva jako su fleksibilna, skalabilna, laka za korišćenje i prilagođena krajnjem korisniku. Sa njima ćete imati kompletan skup BI mogućnosti: izveštavanje, upit i analizu, upravljanje performansama i integraciju podataka.


Podrška

U skladu sa ugovorom koji napravite sa Parallel-om, prilikom implementacije BI rešenja pružamo Vam podršku koja se može raditi on-site (na lokaciji Vaše firme) ili remotely (preko VPN ili neke druge sigurne veze na daljinu).


Obuka krajnjeg korisnika

Kao dodatnu obuku, Parallel organizuje mnogobrojne BI kurseve i workshop-ove za krajnje korisnike koji će unaprediti i olakšati rad nad kompletiranim BI rešenjem.

Database Konsalting

Nudimo sledeće usluge konsaltinga za vašu Oracle bazu podataka:


IT Security Consulting

Sigurnosna analiza informacionog sistema

Sigurnosna analiza informacionog sistema, izvršena od strane Parallel IT Security Consulting-a, sačinjenog od sertifikovanih stručnjaka u oblasti zaštite, obuhvata sagledavanje informacionog sistema sa aspekta njegove bezbednosti. Predmet analize su i sigurnosne politike i procedure, implementirani mehanizmi zaštite kao i Oracle baza podataka. Kao rezultat izvršene analize Vaše preduzeće će dobiti izveštaj o postojećim bezbednosnim ranjivostima i rizicima, kao i predloge načina na koje je moguće povećati nivo bezbednosti sistema.


Projektovanje sigurnosne arhitekture

Parallel IT Security Consulting Vam može ponuditi uslugu izrade sigurnosne arhitekture za Vaš informacioni sistem. Prilikom procesa projektovanja sigurnosne arhitekture, naši međunarodno priznati eksperti primenjuju najbolja rešenja iz prakse i standardizovane metodologije iz oblasti zaštite (npr. SABSA Framework). Ova usluga može obuhvatiti i razvoj sigurnosnih politika i procedura.


Implementacija Oracle sigurnosnih rešenja

Naš tim sertifikovanih eksperata vrši implementaciju svih Oracle sigurnosnih rešenja. Takođe, ova usluga obuhvata izradu plana faza uvođenja sigurnosnih rešenja. Dužina implementacije zavisi od konkrentnog sistema i rešenja koje naši međunarodno priznati stručnjaci uvode.


Održavanje Oracle sigurnosnih rešenja

Zaštita sistema je kontinuiran proces. Kako vreme protiče javlja se potreba za usaglašavanjem implementiranih rešenja sa zahtevima biznisa. Parallel IT Security Consulting može održavati implementirane proizvode, kako bi se obezbedila kontinuriana usaglašenost zaštite sa potrebama posla.


Obuka u oblasti sigurnosti informacionih sistema

Obuku izvode sertifikovani predavači koji su bili angažovani na izvođenju Security obuke kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Usluge obuke nudimo u dva vida:


Dodatne informacije, kao i odgovore na pitanja vezana za IT Security Consulting možete dobiti ako pošaljete mejl na: zoran.pavlovic@parallel.rs


Održan je prvi Oracle Security Day 15.11.2011. god. u Beogradu, u organizaciji kompanija Asseco SEE, Parallel i Oracle. Prezentaciju, sa tog skupa, pod nazivom "Tehnički aspekti primene Oracle Database Vault i Database Firewall" možete da pogledate i da download-ujete klikom na ovaj link.

Podrška

Ako imate neki problem sa vašom Oracle bazom i imate potpisan ugovor o održavanju sa Parallel-om, onda možete da kontaktirate naše database administratore preko aplikacije "Parallel Podrška" i napraviti "service request" na koji ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Na aplikaciju se možete ulogovati i klikom OVDE.

Za sva pitanja i moguće probleme sa aplikacijom "Parallel Podrška" pošaljite mejl na: milan.vuckovic@parallel.rs ili pozovite broj: +381 11 414 51 72.

Školski centar

Parallel je član organizacije Oracle University i izvodi profesionalnu obuku za više stručnih profila korisnika sistema Oracle u Srbiji i regionu. Obuka dovodi do vrednih Oracle sertifikata u domenu Oracle tehnologija.


Usluge obuke obuhvataju:


Programi se izvode u skladu sa standardima obuke koje propisuje Oracle korporacija i podrazumevaju:


Za pregled aktuelnih kurseva kliknite OVDE. Ako želite da se prijavite na neki Oracle kurs morate prvo da se REGISTRUJETE, a ukoliko ste to već uradili potrebno je samo da se ULOGUJETE.


Dodatne informacije, kao i odgovore na pitanja vezana za kurseve možete dobiti ako pošaljete mejl na: maja.veselica@parallel.rs, a ako imate bilo kakve probleme sa radom u aplikaciji "Parallel Školski centar" pošaljite mejl na: milan.vuckovic@parallel.rs.


Obaveštenja


Slika učionice

Politika kvaliteta

Kao dokaz posvećenosti, najviše rukovodstvo je donelo Politiku kvaliteta, bezbednosti informacija i menadžmenta IT uslugama.

Politika Integrisanog sistema menadžmenta (IMS) obuhvata politiku kvaliteta (QMS), politiku menadžmenta uslugama (SMS) i politiku bezbednosti informacija (ISMS).

Stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda i usluga, projektovanje, prenos, isporuka i poboljšavanje IT usluga, zaštita informacione imovine od svih internih, eksternih, namernih ili slučajnih pretnji, trajno su opredeljenje svih zaposlenih Parallel d.o.o., što postižemo:


Politika kvaliteta, menadžmenta uslugama i bezbednosti informacija

Politika Integrisanog sistema menadžmenta (IMS) obuhvata politiku kvaliteta (QMS), politiku menadžmenta uslugama (SMS) i politiku bezbednosti informacija (ISMS).

Stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda i usluga, projektovanje, prenos, isporuka i poboljšavanje IT usluga, zaštita informacione imovine od svih internih, eksternih, namernih ili slučajnih pretnji, trajno su opredeljenje svih zaposlenih Parallel d.o.o., što postižemo:


Vizija

Ubrzanim stručnim razvojem mladih kadrova i negovanjem visokih profesionalnih standarda u prijatnoj i produktivnoj atmosferi do svetskog kvaliteta usluga.


Misija

Omogućiti našim klijentima da značajno unaprede svoje poslovanje kroz implementaciju informatičke tehnologije i rešenja svetskog lidera u poslovnoj informatici, kompanije Oracle.”


Vrednosti

Uvažavanje i poštovanje klijenata na prvom mestu, doživljavanje promena kao mogućnosti a ne kao pretnji, kreativnost, strast ka izvrsnosti.

Reference

Posao

Parallel uglavnom zapošljava inteligentne i vredne mlade ljude, željne stručnog usavršavanja. Svi novozaposleni prolaze kroz vrhunsku višemesečnu obuku i dobijaju priliku da odmah stiču praktično iskustvo na zadacima i projektima sa najnovijom tehnologijom i metodologijom, uz najbolje stručnjake u zemlji. Time svako dobija šansu da za samo dve-tri godine postane afirmisani expert, sa brojnim stručnim referencama i sertifikatima, što prirodno prate i visoka primanja. Iako je intenzitet rada kod nas veoma visok, ankete među našim zaposlenima pokazuju da svi u poslu pronalaze veliko zadovoljstvo, jer im je posao zanimljiv i izazovan, a naši međuljudski odnosi izvanredni.


Slobodna radna mesta:

Konsultant pripravnik za Oracle tehnologiju, 8 radnih mesta (bilo koji smer na fakultetu srodan informatici) za rad sa Oracle proizvodima na poslovima pružanja sledećih usluga za naše klijente:


Uslovi:

Uz CV, obavezno poslati popunjenu prijavu, na hr@parallel.rs

O nama

Parallel je osnovan krajem 1992. sa misijom da pruža kvalitetne usluge softverskog inženjeringa, konsaltinga, obuke i podrške korisnicima softverskog sistema Oracle.
Među osnivačima su i ljudi sa preko dvadeset godina iskustva u korišćenju softverskog sistema i širokim poznavanjem korporacije Oracle, u kojoj su zauzimali visoke položaje.
Parallel je Gold partner korporacije Oracle sa tri specijalizacije: Oracle Database 11g, Oracle Business Intelligence Foundation i Java Platform – Standard Edition 5/6. Član je Oracle BI Community i ovlašćeni centar za profesionalnu obuku.

Primarne usluge koje kompanija pruža su:


Parallel zapošljava tim eksperata, čije jezgro čini grupa sertifikovanih predavača Oracle tehnologija, i angažuje široki krug spoljnih saradnika.Vidi na većoj mapi za tačniju lokaciju


Adresa:

Gramšijeva 3a (Stara upravna zgrada Ikarusa)

I sprat

11070 Novi Beograd

Srbija


Telefon: +381 11 260 74 84

Fax/Telefon: +381 11 269 92 43

E-mail: info@parallel.rs


Direktor:

Marjan Cotič

Telefon (fiksni): +381 11 260 74 84

Telefon (mobilni): +381 60 070 46 50

E-mail: marjan.cotic@parallel.rs

Skype: mcotic


Sekretar:

Darko Nikolovski

Telefon (fiksni): +381 11 260 74 84

Telefon (mobilni): +381 64 870 46 66

E-mail: darko.nikolovski@parallel.rs

Šef konsultantskog tima:

Rade Pobulić

Telefon (fiksni): +381 22 49 00 48

Telefon (mobilni): +381 63 561 858

E-mail: rade.pobulic@parallel.rs

Skype: rpobulic


Šef tehničke podrške:

Zoran Pavlović

Telefon (mobilni): +381 60 556 18 67

Telefon (mobilni): +381 60 404 77 99

E-mail: zoran.pavlovic@parallel.rs


Šef školskog centra:

Maja Veselica

Telefon (fiksni): +381 11 260 74 84

Telefon (mobilni): +381 60 556 18 68

E-mail: maja.veselica@parallel.rs

Skype: maja.veselica


Menadžer BI tima:

Jelena Lukić

Telefon (fiksni): +381 11 260 74 84

Telefon (mobilni): +381 60 556 18 57

E-mail: jelena.lukic@parallel.rs

Skype: jelena.srna.lukic


Menadžer IT Security Consulting-a:

Zoran Pavlović

Telefon (fiksni): +381 11 260 74 84

Telefon (mobilni): +381 60 556 18 67

E-mail: zoran.pavlovic@parallel.rs

Skype: z.m.pavlovic